Piano, Keyboard & Organ Faculty

Instructors

Howard Spindler, Co-Chair
Lorenzo Medel, Co-Chair

Doris Aman, carillon (what is carillon?)
Alison Chiang
Tamari Gurevich**
Patricia Hanson
Fang-Wei Hsu
Stephen Kennedy, organ
Alla Kuznetsov
Irina Lupines**
Nobuko Moriwaki
Matthew Robey

Interns 

Nick Bai
Berithen Chung
Federico Ercoli
Jianyi Gu
Sheena Hui
Na Young Koo
May Li
Yiou Li
Kate Ragan
Dongwon Shin

Ke’er Wang
Chaojun Yang
HaEun Yang
Qisheng Ye


* Member, Rochester Philharmonic Orchestra
** ECMS instructors who teach part-time for the college
***ECMS instructors who teach full-time for the college


ECMS Faculty by department